Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • 2. KOLO: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 19 800 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 9)
  • Dátum konania dražby Piatok, 21 Apríl 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Prievidzká 23/9, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5061, Správa katastra Prievidza, byt č. 9 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 23 na3. poschodí v bytovom dome s.č.: 220. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 484 / 18525-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 9 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 47 m2. Byt pozostáva: obývacia izba, spálňa s loggiou, kuchyňa, kúpeľňa, WC, presieň, šatník, pivnica. Údržba bytu je čiastočne zanedbaná. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

 • 2. KOLO: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 19 800 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 9)
  • Dátum konania dražby Piatok, 21 Apríl 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Prievidzká 23/9, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5061, Správa katastra Prievidza, byt č. 9 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 23 na3. poschodí v bytovom dome s.č.: 220. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 484 / 18525-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 9 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 47 m2. Byt pozostáva: obývacia izba, spálňa s loggiou, kuchyňa, kúpeľňa, WC, presieň, šatník, pivnica. Údržba bytu je čiastočne zanedbaná. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Nachádzate sa tu: Home