Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • NOVÉ: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 19 800 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 9)
  • Dátum konania dražby Piatok, 31 Marec 2017
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Prievidzká 23/9, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5061, Správa katastra Prievidza, byt č. 9 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 23 na3. poschodí v bytovom dome s.č.: 220. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 484 / 18525-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 9 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 47 m2. Byt pozostáva: obývacia izba, spálňa s loggiou, kuchyňa, kúpeľňa, WC, presieň, šatník, pivnica. Údržba bytu je čiastočne zanedbaná. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

 • NOVÉ: dražba č. DR/01SBDSE/2016
  • Najnižšie podanie 44 900 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 7 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 12)
  • Dátum konania dražby Piatok, 31 Marec 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Fándlyho č.746/9, Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3536, Správa katastra Galanta, byt č. 12 nachádzajúci sa na ulici Fándlyho vo vchode č. 9 na 2. poschodí v bytovom dome s.č.: 746. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 727/ 10000-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 12 má rozlohu 88 m2. Je trojizbový, prístupný zo schodiska a nachádza sa na najvyššom poschodí. K pôvodnému dvojizbovému bytu bola prikúpená tretia izba. Byt prešiel rozsiahlou modernizáciou: bezpečnostné dvere, plastové okná, plávajúca podlaha, obklady keramické, WC a kúpeľňa. Byt má najnovšiu kuchynskú linku. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • NOVÉ: dražba č. DR/01SBDSE/2016
  • Najnižšie podanie 44 900 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 7 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 12)
  • Dátum konania dražby Piatok, 31 Marec 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Fándlyho č.746/9, Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3536, Správa katastra Galanta, byt č. 12 nachádzajúci sa na ulici Fándlyho vo vchode č. 9 na 2. poschodí v bytovom dome s.č.: 746. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 727/ 10000-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 12 má rozlohu 88 m2. Je trojizbový, prístupný zo schodiska a nachádza sa na najvyššom poschodí. K pôvodnému dvojizbovému bytu bola prikúpená tretia izba. Byt prešiel rozsiahlou modernizáciou: bezpečnostné dvere, plastové okná, plávajúca podlaha, obklady keramické, WC a kúpeľňa. Byt má najnovšiu kuchynskú linku. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • NOVÉ: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 19 800 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 9)
  • Dátum konania dražby Piatok, 31 Marec 2017
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Prievidzká 23/9, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5061, Správa katastra Prievidza, byt č. 9 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 23 na3. poschodí v bytovom dome s.č.: 220. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 484 / 18525-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 9 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 47 m2. Byt pozostáva: obývacia izba, spálňa s loggiou, kuchyňa, kúpeľňa, WC, presieň, šatník, pivnica. Údržba bytu je čiastočne zanedbaná. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Nachádzate sa tu: Home