Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • UPUSTENÁ: dražba č. DD/OBPND/2019
  • Najnižšie podanie 43 000 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 37)
  • Dátum konania dražby Utorok, 23 Júl 2019
  • Čas konania dražby -
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Ďurčanského 751/7, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 1957, správa katastra Nitra, byt č. 37 nachádzajúci sa na ulici Ďurčanského na 2. poschodí v bytovom dome s.č.: 751. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 244 / 36564-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Garzónový byt č. 37, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV na 2.p.) vo vchode č.7. Dispozične pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom, orientovanej na juhovýchod, predsiene, kúpeľne, WC a pivničnej kobky v I.PP. V byte bola postupne vykonaná čiastočná modernizácia, pozostávajúca z výmeny pôvodného okna za plastové s izolačným dvojsklom, kuchynskej linky, nášľapných vrstiev podláh, oblepení stien izby umývateľnou hrubšou tapetou a v ostatných priestoroch vyhotovením zdrsnenej stierky, časti stien boli obložené keramickým obkladom. 

  Umiestnenie/ stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Nachádzate sa tu: Home