Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/08SBDPK/2017
  • Najnižšie podanie 12 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 6)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. ČSA č. 1927/42, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 5569, Správa katastra Prievidza, byt č. 6 nachádzajúci sa na ulici ČSA v bytovom dome s.č.: 1927. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 374/ 26928-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt je 1-izbový, má rozlohu 40 m2. Pozostáva z obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, predsieň, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/3180LF/2017
  • Najnižšie podanie 31 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 18)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. SNP č. 19/51, Nová Dubnica, okres Ilava, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2326, Správa katastra Nová Dubnica, byt č. 18 nachádzajúci sa na ulici SNP na prízemí v bytovom dome s.č.: 19. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 63/ 1865-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt je 3-izbový, má rozlohu 63,5 m2. Pozostáva z 2 izieb, kuchyni, kúpeľne, WC, chodba, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave, vyprázdnený a neobývaný. Čiastočná modernizácia WC a kuchyne.

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/3180LF/2017
  • Najnižšie podanie 31 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 18)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. SNP č. 19/51, Nová Dubnica, okres Ilava, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2326, Správa katastra Nová Dubnica, byt č. 18 nachádzajúci sa na ulici SNP na prízemí v bytovom dome s.č.: 19. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 63/ 1865-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt je 3-izbový, má rozlohu 63,5 m2. Pozostáva z 2 izieb, kuchyni, kúpeľne, WC, chodba, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave, vyprázdnený a neobývaný. Čiastočná modernizácia WC a kuchyne.

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/08SBDPK/2017
  • Najnižšie podanie 12 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 6)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. ČSA č. 1927/42, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 5569, Správa katastra Prievidza, byt č. 6 nachádzajúci sa na ulici ČSA v bytovom dome s.č.: 1927. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 374/ 26928-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt je 1-izbový, má rozlohu 40 m2. Pozostáva z obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, predsieň, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Nachádzate sa tu: Home