Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • UPUSTENÁ: dražba č. DR/02SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 42 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 12)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 15 August 2016
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Školská č. 1, Zohor, okres Malacky, Bratislavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5296, Správa katastra Malacky, byt č. 12 nachádzajúci sa na ulici Školská vo vchode č. 1 na prízemí v bytovom dome s.č.: 443. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 7236 / 108735-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 12 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 72,3 m2. Byt je obývaný a nebol sprístupnený k obhliadke. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

 • VYDRAŽENĚ: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 11 100 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 8)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 15 August 2016
  • Čas konania dražby 10:30
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Prievidzká č.17, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 4951, Správa katastra Prievidza, byt č. 8 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 17 na 2. poschodí v bytovom dome s.č.: 219. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 470 / 19231-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 8 má rozlohu 47 m2. Je prístupný zo schodiska. Nebol spristupnený k obhliadke, hodnotený je ako povodný stav. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • VYDRAŽENĚ: dražba č. DR/05SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 11 100 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 8)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 15 August 2016
  • Čas konania dražby 10:30
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Prievidzká č.17, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 4951, Správa katastra Prievidza, byt č. 8 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká vo vchode č. 17 na 2. poschodí v bytovom dome s.č.: 219. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 470 / 19231-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 8 má rozlohu 47 m2. Je prístupný zo schodiska. Nebol spristupnený k obhliadke, hodnotený je ako povodný stav. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • UPUSTENÁ: dražba č. DR/02SBDPK/2016
  • Najnižšie podanie 42 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 12)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 15 August 2016
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická č. 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul.Školská č. 1, Zohor, okres Malacky, Bratislavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 5296, Správa katastra Malacky, byt č. 12 nachádzajúci sa na ulici Školská vo vchode č. 1 na prízemí v bytovom dome s.č.: 443. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo velkosti 7236 / 108735-in.

  Opis predmetu dražby:

  Byt č. 12 je I. kategórie v pôvodnom stave s rozlohou 72,3 m2. Byt je obývaný a nebol sprístupnený k obhliadke. 

  Spoločné časti: základy domu,  strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: 2x, sušiarne, 2x práčovne, 3x kočikáreň, výstražné osvetlenie výškovej budovy, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Nachádzate sa tu: Home