• Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • 2. kolo: dražba č. DD/01SBDPK/2022
  • Najnižšie podanie 144 000 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 2)
  • Dátum konania dražby 14.12.2022
  • Čas konania dražby 09:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad Mikita Peter Mgr., Jilemnického č.2, Trenčín 91101

  Lokalita:

  Senec, okres Senec, Bratislavský kraj

   

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 4318, správa katastra Senec, byt č. 2 nachádzajúci sa na ulici Nám. 1 mája v obci Senec

   

  Opis predmetu dražby:

  Predmetom dražby je trojizbový byt č. 2, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží (podľa LV prízemí) vo vchode 29. Dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne s loggiou, chodby, kúpeľne a miestnosti WC. V byte bola vykonaná čiastočná modernizácia vrátane výmeny pôvodných vstupných dverí za bezpečnostné, zámeny pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom, inštalácie klimatizácie s vonkajšou jednotkou a iné použitie modernejších konštrukčných prvkov a zariaďovacích predmetov.

 • 2. kolo: dražba č. DD/01SBDPK/2022
  • Najnižšie podanie 144 000 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 2)
  • Dátum konania dražby 14.12.2022
  • Čas konania dražby 09:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad Mikita Peter Mgr., Jilemnického č.2, Trenčín 91101

  Lokalita:

  Senec, okres Senec, Bratislavský kraj

   

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 4318, správa katastra Senec, byt č. 2 nachádzajúci sa na ulici Nám. 1 mája v obci Senec

   

  Opis predmetu dražby:

  Predmetom dražby je trojizbový byt č. 2, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží (podľa LV prízemí) vo vchode 29. Dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne s loggiou, chodby, kúpeľne a miestnosti WC. V byte bola vykonaná čiastočná modernizácia vrátane výmeny pôvodných vstupných dverí za bezpečnostné, zámeny pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom, inštalácie klimatizácie s vonkajšou jednotkou a iné použitie modernejších konštrukčných prvkov a zariaďovacích predmetov.

EX – FIN Slovakia s. r. o.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi – veriteľovi komplexný právny servis pri vymáhaní a zabezpečení pohľadávok ako je zasielanie výziev dlžníkom, spracovanie mimosúdnej dohody mediátorom, dohody o urovnaní, uznanie dlhu dlžníkom, spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu (exekučný titul), spolupráca s veriteľom v procese exekučnej dražby, zabezpečenie predaja zálohu mimo dražby na realitnom trhu až po jeho samotný predaj v dobrovoľnej dražbe.

Čítať ďalej...