Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • NOVÉ: dražba č. DD/01FIN/2018
  • Najnižšie podanie 39 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 29)
  • Dátum konania dražby Štvrtok, 20 December 2018
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Novomeského 513/4, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6012, správa katastra Nitra, byt č. 29 nachádzajúci sa na ulici Novomeského na 7. poschodí v bytovom dome s.č.: 513. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 245 / 3889-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Garzónový byt č. 29, nachádzajúci sa na 7. pos. pozostáva z z jednej izby s kuchynským kútom, predsiene, kúpeľne, WC, predsiene a pivnice v I.PP. V roku 2008 bolo v byte vymenené pôvodné okno za plastové s izolačným dvojsklom. Ostatné konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú pôvodné v zanedbanom technickom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené hladké plné s priezorníkom, nášľapné vrstvy sú z poškodeného PVC, v kuchynskej časti je kuchynská linka s jednodielnym smaltovaným drezom a stojánkovou pákovou batériou, nad elektrickou dvojplatničkou je odsávač pár, steny bytového jadra sú umakartové, v kúpeľni je osadená novšia smaltovaná vaňa a novšie keramické umývadlo s pákovými batériami

  Umiestnenie/ stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • NOVÉ: dražba č. DD/02FIN/2018
  • Najnižšie podanie 27 400 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 2 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je pozemok
  • Dátum konania dražby Štvrtok, 20 December 2018
  • Čas konania dražby 10:30
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  Horné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj

  Predmet dražby:

  Pozemok zapísaný na LV 1934, Správa katastra Trnava, pozemok nachádzajúci sa na parceliach 1949/92, 1949/93, 1949/94, druh pozemku: záhrady, záhrady, zastavané plochy a nádvoria

  Opis predmetu dražby:

  Ohodnocované pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Horné Orešany, v západnej nezrastenej časti obce, v lokalite zvanej Majdanské Lúky, mimo komplex bývalej továrne Chemika. Lokalita s ohodnocovanými pozemkami sa využíva ako záhradkárska osada, nachádza sa bezprostredne pod lesom, vo vzdialenosti do 1 km je Lošonský háj a vodná hladina Orešanskej priehrady. Obec Horné Orešany je vzdialené cca 16,2 km severozápadne od centra okresného mesta Trnava a cca 47,2 km od centra Hlavného mesta SR Bratislavy. V lokalite s ohodnocovanými pozemkami je možnosť napojenia na elektrický rozvod. Pozemok je rovinatý.

 • NOVÉ: dražba č. DD/01FIN/2018
  • Najnižšie podanie 39 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 29)
  • Dátum konania dražby Štvrtok, 20 December 2018
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  ul. Novomeského 513/4, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 6012, správa katastra Nitra, byt č. 29 nachádzajúci sa na ulici Novomeského na 7. poschodí v bytovom dome s.č.: 513. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 245 / 3889-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Garzónový byt č. 29, nachádzajúci sa na 7. pos. pozostáva z z jednej izby s kuchynským kútom, predsiene, kúpeľne, WC, predsiene a pivnice v I.PP. V roku 2008 bolo v byte vymenené pôvodné okno za plastové s izolačným dvojsklom. Ostatné konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú pôvodné v zanedbanom technickom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené hladké plné s priezorníkom, nášľapné vrstvy sú z poškodeného PVC, v kuchynskej časti je kuchynská linka s jednodielnym smaltovaným drezom a stojánkovou pákovou batériou, nad elektrickou dvojplatničkou je odsávač pár, steny bytového jadra sú umakartové, v kúpeľni je osadená novšia smaltovaná vaňa a novšie keramické umývadlo s pákovými batériami

  Umiestnenie/ stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. 

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Nachádzate sa tu: Home