Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DD/01FI/2019
  • Najnižšie podanie 27 600 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (rodinný dom)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 16 December 2019
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  Bobot, okres Trenčín, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 47, správa katastra Trenčín, rodinný dom, nachádzajúci sa v obci Bobot, č. domu 257

  Opis predmetu dražby:

  Rodinný dom súpisné číslo 257 sa nachádza v obci Bobot, v rovnomennom katastrálnom území v úplne okrajovej juhozápadnej časti obce, jeho údržba je čiastočne zanedbaná, pod časťou stavby je pivnica, nadzemná časť má pôdorysný tvar písmena L, základy domu sú betónové a kamenné bez hydroizolácie, obvodové steny sú murované klasickým spôsobom zo zmiešaného materiálu, prevažne z nepálenej tehly, priečky sú tehlové, strecha je valbová, krov drevený, krytina prevažne z cementových drážkoviek, žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, čiastočne poškodené, resp. nevybudované, k hlavnému vstupu do domu cez halu sú vybudované betónové vonkajšie schody, vstup cez zadnú chodbu je v úrovni terénu, vonkajšie omietky sú vápennocementové, sčasti poškodené zavlhnutím, podzemnú časť tvorí jedna miestnosť, steny má betónové, strop železobetónový, podlahu betónovú, vstupné schody betónové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, nadzemná časť domu dispozične pozostáva z troch izieb, haly, kuchyne, kúpeľne s WC, komory a chodby, stropy sú drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, dvere sú prevažne drevené rámové, okná drevené dvojité, podlahy sú betónové, v kúpeľni s WC je keramická dlažba, v hale dlažba 10/10, v izbe pri komore je jednoduchá kuchynská linka so smaltovaným drezom a vodovodnou pákovou stojánkovou batériou, v kuchyni je jednoduchá kuchynská linka so smaltovaným drezom s nástennou vodovodnou klasickou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák značky Bosch, stena pri pracovnej doske je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa s pákovou batériou, osadený je splachovací záchod s nástennou nádržkou, nad vaňou je elektrický ležatý zásobníkový ohrievač úžitkovej vody, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, kúrenie je v dvoch izbách a kuchyni plynovými kachľami, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, vybudovaná je elektrická vzdušná prípojka, elektromer s poistkami je v rozvodnej drevenej skrinke, inštalovanej v hale domu, dom je zásobený obecnou pitnou vodou cez vodomernú šachtu umiestnenú v predzáhradke, úžitková voda je čerpaná z vlastnej kopanej studne, elektrické čerpadlo je inštalované v podzemnej pivnici domu, kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, vybudovaná je plynová prípojka, plastová plynomerná skrinka je osadená v predzáhradke, v čase obhliadky bol plynomer demontovaný dodávateľom média.

  Za rodinným domom je hospodárska stavba, steny sú čiastočne murované, prevažne drevenej konštrukcie, strecha sedlová, čiastočne pultová, krov drevený, krytina škridlová, čiastočne sú osadené žľaby z pozinkovaného plechu, plot od ulice a v predzáhradke má betónovú podmurovku, výplň z rámového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi, súčasťou plotu sú dve bránky a dvojkrídlová brána, plot vo dvore je zo strojového pletiva v kovových trubiek, súčasťou je bránka a brána, spevnené plochy tvoria prevažne betónové chodníky.

 • VYDRAŽENÉ: dražba č. DD/01FI/2019
  • Najnižšie podanie 27 600 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (rodinný dom)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 16 December 2019
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín

  Lokalita:

  Bobot, okres Trenčín, Trenčiansky kraj

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 47, správa katastra Trenčín, rodinný dom, nachádzajúci sa v obci Bobot, č. domu 257

  Opis predmetu dražby:

  Rodinný dom súpisné číslo 257 sa nachádza v obci Bobot, v rovnomennom katastrálnom území v úplne okrajovej juhozápadnej časti obce, jeho údržba je čiastočne zanedbaná, pod časťou stavby je pivnica, nadzemná časť má pôdorysný tvar písmena L, základy domu sú betónové a kamenné bez hydroizolácie, obvodové steny sú murované klasickým spôsobom zo zmiešaného materiálu, prevažne z nepálenej tehly, priečky sú tehlové, strecha je valbová, krov drevený, krytina prevažne z cementových drážkoviek, žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, čiastočne poškodené, resp. nevybudované, k hlavnému vstupu do domu cez halu sú vybudované betónové vonkajšie schody, vstup cez zadnú chodbu je v úrovni terénu, vonkajšie omietky sú vápennocementové, sčasti poškodené zavlhnutím, podzemnú časť tvorí jedna miestnosť, steny má betónové, strop železobetónový, podlahu betónovú, vstupné schody betónové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, nadzemná časť domu dispozične pozostáva z troch izieb, haly, kuchyne, kúpeľne s WC, komory a chodby, stropy sú drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, dvere sú prevažne drevené rámové, okná drevené dvojité, podlahy sú betónové, v kúpeľni s WC je keramická dlažba, v hale dlažba 10/10, v izbe pri komore je jednoduchá kuchynská linka so smaltovaným drezom a vodovodnou pákovou stojánkovou batériou, v kuchyni je jednoduchá kuchynská linka so smaltovaným drezom s nástennou vodovodnou klasickou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák značky Bosch, stena pri pracovnej doske je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa s pákovou batériou, osadený je splachovací záchod s nástennou nádržkou, nad vaňou je elektrický ležatý zásobníkový ohrievač úžitkovej vody, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, kúrenie je v dvoch izbách a kuchyni plynovými kachľami, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, vybudovaná je elektrická vzdušná prípojka, elektromer s poistkami je v rozvodnej drevenej skrinke, inštalovanej v hale domu, dom je zásobený obecnou pitnou vodou cez vodomernú šachtu umiestnenú v predzáhradke, úžitková voda je čerpaná z vlastnej kopanej studne, elektrické čerpadlo je inštalované v podzemnej pivnici domu, kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, vybudovaná je plynová prípojka, plastová plynomerná skrinka je osadená v predzáhradke, v čase obhliadky bol plynomer demontovaný dodávateľom média.

  Za rodinným domom je hospodárska stavba, steny sú čiastočne murované, prevažne drevenej konštrukcie, strecha sedlová, čiastočne pultová, krov drevený, krytina škridlová, čiastočne sú osadené žľaby z pozinkovaného plechu, plot od ulice a v predzáhradke má betónovú podmurovku, výplň z rámového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi, súčasťou plotu sú dve bránky a dvojkrídlová brána, plot vo dvore je zo strojového pletiva v kovových trubiek, súčasťou je bránka a brána, spevnené plochy tvoria prevažne betónové chodníky.

Nachádzate sa tu: Home