Ex-fin

 • Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • NOVÉ: dražba č. DD/021SER/2018
  • Najnižšie podanie 57 100 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 16)
  • Dátum konania dražby Utorok, 27 November 2018
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101

  Lokalita:

  ul. A. Hlinku č. 3058/17, Sereď,  okres Galanta, Trnavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3927, Správa katastra Galanta, byt č. 16 nachádzajúci sa na ulici A. Hlinku vo vchode č. 17 na 4. poschodí v bytovom dome s.č.: 3058. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 278/10000-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Štvorizbový podkrovný byt dispozične pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne s loggiou, kúpeľne, WC, predsiene a chodby. Vstupné dvere sú drevené plné s priezorníkom, okná sú pôvodné drevené zdvojené s interiérovými žalúziami, v šikmých stenách sú osadené strešné drevené výklopné okná, nášľapné vrstvy podláh sú prevažne z PVC, v kuchyni je novšia kútová kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou vodovodnou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a novšie umývadlo v toaletnej skrinke.

  Umiestnenie stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. Občianska vybavenosť na úrovni mesta.

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: výťahy a ich strojné zariadenia, rozvodne ústredného vykurovania a ústredne elektro I.NP, núdzové osvetlenie, odvetrávacie prieduchy, bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

 • NOVÉ: dražba č. DD/021SER/2018
  • Najnižšie podanie 57 100 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 4 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 16)
  • Dátum konania dražby Utorok, 27 November 2018
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101

  Lokalita:

  ul. A. Hlinku č. 3058/17, Sereď,  okres Galanta, Trnavský kraj

  Predmet dražby:

  Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3927, Správa katastra Galanta, byt č. 16 nachádzajúci sa na ulici A. Hlinku vo vchode č. 17 na 4. poschodí v bytovom dome s.č.: 3058. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 278/10000-ín.

  Opis predmetu dražby:

  Štvorizbový podkrovný byt dispozične pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne s loggiou, kúpeľne, WC, predsiene a chodby. Vstupné dvere sú drevené plné s priezorníkom, okná sú pôvodné drevené zdvojené s interiérovými žalúziami, v šikmých stenách sú osadené strešné drevené výklopné okná, nášľapné vrstvy podláh sú prevažne z PVC, v kuchyni je novšia kútová kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou vodovodnou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a novšie umývadlo v toaletnej skrinke.

  Umiestnenie stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. Občianska vybavenosť na úrovni mesta.

  Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

  Spoločné zariadenia domu: výťahy a ich strojné zariadenia, rozvodne ústredného vykurovania a ústredne elektro I.NP, núdzové osvetlenie, odvetrávacie prieduchy, bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Nachádzate sa tu: Home