• Najnovšie dražby...

 • Odporúčané dražby...

 • Opakovaná: dražba č. DD/01AR/2022
  • Najnižšie podanie 164 000 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 4)
  • Dátum konania dražby 24.01.2023
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad Mikita Peter Mgr., Jilemnického č. 2, Trenčín 91101

  Lokalita:

  Ružinov, okres Bratislava, Bratislavský kraj

   

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 4233, správa katastra Bratislava II, byt č. 4 nachádzajúci sa na ulici Uránová č.13 v obci Bratislava

   

  Opis predmetu dražby:

  Popis bytu č. 4:

  Predmetom ohodnotenia je trojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.) vo vchode Uránová 13. Byt dispozične pozostáva z troch izieb (obývacia izba má balkón s novšou výplňou zábradlia), kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Kúrenie je ústredné diaľkové, ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja, vstupné dvere sú drevené hladké, okná sú pôvodné drevené zdvojené bez údržby, konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú prevažne pôvodné. 

 • Opakovaná: dražba č. DD/01AR/2022
  • Najnižšie podanie 164 000 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 5 000 €
  • Minimálne prihodenie 1 000 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 4)
  • Dátum konania dražby 24.01.2023
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad Mikita Peter Mgr., Jilemnického č. 2, Trenčín 91101

  Lokalita:

  Ružinov, okres Bratislava, Bratislavský kraj

   

  Predmet dražby:

  Nehmuteľnosť zapísaná na LV 4233, správa katastra Bratislava II, byt č. 4 nachádzajúci sa na ulici Uránová č.13 v obci Bratislava

   

  Opis predmetu dražby:

  Popis bytu č. 4:

  Predmetom ohodnotenia je trojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.) vo vchode Uránová 13. Byt dispozične pozostáva z troch izieb (obývacia izba má balkón s novšou výplňou zábradlia), kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Kúrenie je ústredné diaľkové, ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja, vstupné dvere sú drevené hladké, okná sú pôvodné drevené zdvojené bez údržby, konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú prevažne pôvodné. 

EX – FIN Slovakia s. r. o.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi – veriteľovi komplexný právny servis pri vymáhaní a zabezpečení pohľadávok ako je zasielanie výziev dlžníkom, spracovanie mimosúdnej dohody mediátorom, dohody o urovnaní, uznanie dlhu dlžníkom, spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu (exekučný titul), spolupráca s veriteľom v procese exekučnej dražby, zabezpečenie predaja zálohu mimo dražby na realitnom trhu až po jeho samotný predaj v dobrovoľnej dražbe.

Čítať ďalej...