Ex-fin

VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/06SBDPK/2016 Featured

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. Kaplna č. 142, Sereď, okres Senec, Trnavský kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 520, Správa katastra Senec, byt č. 2 nachádzajúci sa na ulici Kalpna v bytovom dome s.č.: 142. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 611/ 10000-ín.

Opis predmetu dražby:

Byt je garzónka, má rozlohu 29 m2. Pozostáva z jednej izby s kuchynským kútom, predsiene, kúpeľne, WC, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave. 

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 7 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 2 000 €
  • Minimálne prihodenie: 500 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 2)
  • Dátum konania dražby: Pondelok, 05 Jún 2017
  • Čas konania dražby: 11:00
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
Nachádzate sa tu: Ponuka dražieb VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/06SBDPK/2016