Ex-fin

VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/08SBDPK/2017 Featured

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. ČSA č. 1927/42, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 5569, Správa katastra Prievidza, byt č. 6 nachádzajúci sa na ulici ČSA v bytovom dome s.č.: 1927. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 374/ 26928-ín.

Opis predmetu dražby:

Byt je 1-izbový, má rozlohu 40 m2. Pozostáva z obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, predsieň, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave. 

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 12 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
  • Minimálne prihodenie: 500 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 6)
  • Dátum konania dražby: Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby: 10:00
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
Nachádzate sa tu: Ponuka dražieb VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/08SBDPK/2017