NOVÉ: dražba č. DR/06SBDPK/2017 Featured

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. Prievidzká č. 17/2, Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 4951, Správa katastra Prievidza, byt č. 2 nachádzajúci sa na ulici Prievidzká v bytovom dome s.č.: 219. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 611/ 19231-ín.

Opis predmetu dražby:

Byt je 3-izbový, má rozlohu 61,5 m2. Pozostáva z obývacej izby, spálňe, kuchyni, detskej izby, kúpeľne, WC, predsieň, chodba, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave. 

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 16 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
  • Minimálne prihodenie: 500 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 2)
  • Dátum konania dražby: Pondelok, 23 Október 2017
  • Čas konania dražby: 10:00
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
späť na začiatok