UPUSTENÉ: dražba č. DD/02SVBND/2018

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. Petra Jilemnického č. 4/2, Nová Dubnica,  okres Ilava, Trenčiansky kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2345, Správa katastra Ilava, byt č. 7 nachádzajúci sa na ulici Petra Jilemnického vo vchode č. 4 na 1. poschodí v bytovom dome s.č.: 4. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 59/3594-ín.

Opis predmetu dražby:

Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt č. 7, nachádzajúci sa na 1.p., je v pôvodnom technickom stave okrem výmeny okien. Byt dispozične pozostáva zo spálne s francúzskym balkónom, prechodnej obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice v podzemnom podlaží. Priečky sú betónové, bytové jadro umakartové, vnútorné omietky vápenné hladké, vstupné dvere sú drevené hladké s nalepenou reliéfnou plastovou fóliou, interiérové dvere sú drevené hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, kúrenie je ústredné diaľkové teplovodné, ohrev úžitkovej vody je z diaľkového centrálneho zdroja, vodomery a plynomer je v inštalačnej šachte s prístupom z miestnosti WC, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, elektromer je inštalovaný na chodbe mimo bytu v chodbe, technická údržba bytu je čiastočne zanedbaná.

Umiestnenie stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. Občianska vybavenosť na úrovni mesta.

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: výťahy a ich strojné zariadenia, rozvodne ústredného vykurovania a ústredne elektro I.NP, núdzové osvetlenie, odvetrávacie prieduchy, bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 32 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
  • Minimálne prihodenie: 1 000 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 7)
  • Dátum konania dražby: Utorok, 10 Júl 2018
  • Čas konania dražby:
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín 91101
späť na začiatok