Ex-fin

UPUSTENÉ: dražba č. DD/01FIN/2018 Featured

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. Centrum I. 43/116, Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 5110, správa katastra Ilava, byt č. 8 nachádzajúci sa na ulici Centrum I. 43/116 na 3. poschodí v bytovom dome s.č.: 43. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 50 / 1380-ín.

Opis predmetu dražby:

Dvojizbový byt č. 8, nachádzajúci sa na 3. pos. pozostáva z obývacej izby, spálne, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a pivnice v I.PP. V roku 2008 bola zmodernizovaná kuchyňa, v roku 2012 bola vykonaná komplexná modernizácia bytu, spočívajúca vo výmene pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami, nahradení pôvodných interiérových dverí za dyhované aj s presklením, osadené do obložkových zárubní, nahradení pôvodných umakartových priečok bytového jadra murovanými priečkami, osadení nových zariaďovacích predmetov, prispôsobení príslušných inžinierskych sietí, nahradení pôvodných nášľapných vrstiev podláh, vybudovaní sadrokartónových podhľadov stropov so zabudovanými bodovými svietidlami. Povrchy podláh sú v izbách z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba.

Umiestnenie/ stavby: Bytový dom sa nachádza zastavanom území obce v centre mesta. 

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 42 900 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
  • Minimálne prihodenie: 1000 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 8)
  • Dátum konania dražby: Utorok, 10 Júl 2018
  • Čas konania dražby:
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
Nachádzate sa tu: Ponuka dražieb UPUSTENÉ: dražba č. DD/01FIN/2018