VYDRAŽENÉ: dražba č. DR/3180LF/2017 Featured

Ohodnodte túto položku
(0 hlasov)

Lokalita:

ul. SNP č. 19/51, Nová Dubnica, okres Ilava, Trenčiansky kraj

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2326, Správa katastra Nová Dubnica, byt č. 18 nachádzajúci sa na ulici SNP na prízemí v bytovom dome s.č.: 19. Spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 63/ 1865-ín.

Opis predmetu dražby:

Byt je 3-izbový, má rozlohu 63,5 m2. Pozostáva z 2 izieb, kuchyni, kúpeľne, WC, chodba, v podzemnej časti je pivnica. Byt je v pôvodnom stave, vyprázdnený a neobývaný. Čiastočná modernizácia WC a kuchyne.

Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu: kotolňa, komín, blezkozvody, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, kotolňa  s ohrevom TÚV,  bleskozvody, elektrické, vodovodné a telefónne plynové prípojky a to i keď sú umiestnené mimo domu.

Doplňujúce informácie

  • Najnižšie podanie: 31 700 €
  • Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
  • Minimálne prihodenie: 1000 €
  • Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 18)
  • Dátum konania dražby: Pondelok, 04 December 2017
  • Čas konania dražby: 11:00
  • Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
späť na začiatok