Ex-fin

Ponuka dražieb

Ponuka dražieb (1)

Additional Info

  • Najnižšie podanie 27 600 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (rodinný dom)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 16 December 2019
  • Čas konania dražby 11:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
Nachádzate sa tu: Ponuka dražieb